Yoga-Jitsu אימוני

  • יוגה היא פילוסופיה רוחנית ואימון גופני-רוחני שמקורה בהודו בתורות החשיבה ההינדיות.
     

  • יוגה מוכרת כיום במגוון דרכים, לרוב כתרגול גופני במטרה לשפר בריאות וליהנות. אולם היא תורמת לאיזון הגוף והנפש, להשגת מודעות והכרה עצמית.
     

  • יוגה ג'יטסו – תרגול יוגה השם דגש על מיומנות גופנית, תנועה ונשימה, במטרה לתמוך ולקדם ספורטאי לחימה – ג'וג'יטסו, אגרוף תאילנדי ועוד.

מה תקבל/י באימון Yoga-Jitsu

מודעות לגוף

בריאות

מודעות עצמית

גמישות

התפתחות אישית

נשימה מודעת