top of page

 Yoga שיעורי
למתאמנים/ות בספורט לחימה

  • יוגה היא פילוסופיה רוחנית ואימון גופני-רוחני שמקורה בהודו בתורות החשיבה ההינדיות.
     

  • יוגה מוכרת כיום במגוון דרכים, לרוב כתרגול גופני במטרה לשפר בריאות וליהנות. אולם היא תורמת לאיזון הגוף והנפש, להשגת מודעות והכרה עצמית.
     

  • תרגול יוגה לספורטאי לחימה מביא בחשבון את עצימות העומס הגופני, המתח הנפשי וסכנת הפציעה בתחרויות. היוגה מיטיבה גם עם מי שאינם בנבחרת ספורט.  

מה תקבל/י באימון Yoga-Jitsu

מודעות לגוף

בריאות

מודעות עצמית

גמישות

התפתחות אישית

נשימה מודעת

bottom of page